ACOSH diğer dillerde:

Excel fonksiyonu ACOSH ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
ACOSH

Açıklama

Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir. Sayı 1'den büyük ya da eşit olmalıdır. Ters hiperbolik kosinüs, hiperbolik kosinüsü sayı olan değerdir, dolayısıyla ACOSH(COSH(sayı)) eşittir sayı.Daha fazla bilgi (kaynak)