excelfunctions.eu diğer dillerde:

İngilizce tercüme ile Excel fonksiyonları Listesi

Lütfen, Excel 2010, işlevleri ve formülleri İngilizce ve Türkçe çevirisi aşağıda bulabilirsiniz.

İngilizceTürkçeAçıklama
ABSMUTLAKBir sayının mutlak değerini verir
ACCRINTGERÇEKFAİZDönemsel faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
ACCRINTMGERÇEKFAİZVVadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
ACOSACOSBir sayının arkkosinüsünü verir
ACOSHACOSHBir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
ADDRESSADRESBir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
AMORDEGRCAMORDEGRCYıpranma katsayısı kullanarak her mali dönemin değer kaybını verir
AMORLINCAMORLINCHer mali döneme ilişkin yıpranmayı verir
ANDVETüm bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
AREASALANSAYBaşvurudaki alanların sayısını verir
ASCASCKarakter dizesindeki tam genişlikli (çift baytlı) İngilizce harfleri veya katanayı yarım genişlikli (tek baytlı) karakterlerle değiştirir
ASINASİNBir sayının arksinüsünü verir
ASINHASİNHBir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
ATANATANBir sayının arktanjantını verir
ATAN2ATAN2x ve y koordinatlarının arktanjantını verir
ATANHATANHBir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
AVEDEVORTSAPVeri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir
AVERAGEORTALAMABağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
AVERAGEAORTALAMAASayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
BAHTTEXTBAHTTEXTSayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
BESSELIBESSELIDeğiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir
BESSELJBESSELJBessel işlevi Jn(x)'i verir
BESSELKBESSELKDeğiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir
BESSELYBESSELYBessel işlevi Yn(x)'i verir
BETA.DISTBETA.DAĞBeta kümülatif dağılım işlevini verir
BETA.INVBETA.TERSBelirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir
BETADISTBETADAĞBeta kümülatif dağılım işlevini verir
BETAINVBETATERSBelirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir
BIN2DECBIN2DECİkili bir sayıyı ondalık sayıya dönüştürür
BIN2HEXBIN2HEXİkili bir sayıyı onaltılık tabana dönüştürür
BIN2OCTBIN2OCTİkili bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
BINOM.DISTBİNOM.DAĞTek terimli binom dağılımı olasılığını verir
BINOM.INVBİNOM.TERSKümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
BINOMDISTBİNOMDAĞTek terimli binom dağılımı olasılığını verir
CALLÇAĞIRDinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bulunan yordamı çağırır
CEILINGTAVANAYUVARLASayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar
CELLHÜCREHücrenin biçimlendirmesi, konumu veya içeriği hakkında bilgi verir NotBu işlev Excel Web App'ta kullanılamaz.
CHARDAMGAKod numarası ile belirtilen karakteri verir
CHIDISTKİKAREDAĞKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
CHIINVKİKARETERSKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
CHISQ.DIST.RTKİKARE.DAĞ.SAĞKKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
CHISQ.INV.RTKİKARE.TERS.SAĞKKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
CHISQ.TESTKİKARE.TESTBağımsızlık sınamasını verir
CHITESTKİKARETESTBağımsızlık sınamasını verir
CHOOSEELEMANDeğer listesinden bir değer seçer
CLEANTEMİZYazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır
CODEKODMetin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
COLUMNSÜTUNBaşvurunun sütun numarasını verir
COLUMNSSÜTUNSAYBaşvurudaki sütunların sayısını verir
COMBINKOMBİNASYONVerilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
COMPLEXKARMAŞIKGerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
CONCATENATEBİRLEŞTİRBirkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir
CONFIDENCEGÜVENİRLİKBir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
CONFIDENCE.NORMGÜVENİLİRLİK.NORMBir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
CONVERTÇEVİRSayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
CORRELKORELASYONİki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
COSCOSBir sayının kosinüsünü verir
COSHCOSHBir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
COUNTBAĞ_DEĞ_SAYBağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
COUNTABAĞ_DEĞ_DOLU_SAYBağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
COUNTBLANKBOŞLUKSAYAralıktaki boş hücre sayısını hesaplar
COUNTIFEĞERSAYVerilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
COUPDAYBSKUPONGÜNBDKupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
COUPDAYSKUPONGÜNAlış tarihini de içermek üzere, kupon süresinde içindeki gün sayısını verir
COUPDAYSNCKUPONGÜNDSKAlış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
COUPNCDKUPONGÜNSKTAlış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
COUPNUMKUPONSAYIAlış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
COUPPCDKUPONGÜNÖKTAlış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
COVARKOVARYANSEşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
COVARIANCE.PKOVARYANS.PEşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
CRITBINOMKRİTİKBİNOMKümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
CUMIPMTTOPÖDENENFAİZİki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
CUMPRINCTOPANAPARAİki dönem arasında bir borç üzerine ödenen kümülatif anaparayı verir
DATETARİHBelirli bir tarihin seri numarasını verir
DATEVALUETARİHSAYISIMetin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
DAVERAGEVSEÇORTSeçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir
DAYGÜNSeri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
DAYS360GÜN360İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar
DBAZALANBAKİYEMalın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
DCOUNTVSEÇSAYVeritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplar
DCOUNTAVSEÇSAYDOLUVeritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
DDBÇİFTAZALANBAKİYEMalın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
DEC2BINDEC2BINOndalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
DEC2HEXDEC2HEXOndalık bir sayıyı, onaltılı tabana dönüştürür
DEC2OCTDEC2OCTOndalık bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
DEGREESDERECERadyanları dereceye dönüştürür
DELTADELTAİki değerin eşit olup olmadığını sınar
DEVSQSAPKARESapmaların karelerinin toplamını verir
DGETVALVeritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
DISCİNDİRİMBir tahvilin indirim oranını verir
DMAXVSEÇMAKSeçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir
DMINVSEÇMİNSeçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir
DOLLARLİRABir sayıyı TL (Türk Lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
DOLLARDELİRAONKesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
DOLLARFRLİRAKES
DPRODUCTVSEÇÇARPKayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar
DSTDEVVSEÇSTDSAPMA
DSTDEVPVSEÇSTDSAPMAS
DSUMVSEÇTOPLAKayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
DURATIONSÜREBelli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
DVARVSEÇVARSeçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder
DVARPVSEÇVARSSeçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar
EDATESERİTARİHBaşlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir
EFFECTETKİNEfektif yıllık faiz oranını verir
EOMONTHSERİAYBelirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
ERFHATAİŞLEVHata işlevini verir
ERF.PRECISEERF.PRECISEHata işlevini verir
ERFCTÜMHATAİŞLEVTamamlayıcı hata işlevini verir
ERFC.PRECISEERFC.PRECISEX ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir
ERROR.TYPEHATA.TİPİBir hata türüne karşılık gelen numarayı verir
EUROCONVERTEUROCONVERTEuro'yu ara değer (üçgen) olarak kullanıp bir sayıyı euro'ya, euro'dan euro üyesi bir para birimine veya euro üyesi para biriminden diğerine dönüştürür
EVENÇİFTSayıyı, en yakın çift tamsayıya yuvarlar
EXACTÖZDEŞİki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
EXPÜSe'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
EXPON.DISTÜSTEL.DAĞÜstel dağılımı verir
EXPONDISTÜSTELDAĞÜstel dağılımı verir
F.DIST.RTF.DAĞ.SAĞKF olasılık dağılımını verir
F.INV.RTF.TERS.SAĞKF olasılık dağılımının tersini verir
F.TESTF.TESTF-test sonucunu verir
FACTÇARPINIMSayının faktörünü verir
FACTDOUBLEÇİFTFAKTÖRSayının çift çarpınımını verir
FALSEYANLIŞYANLIŞ mantıksal değerini verir
FDISTFDAĞF olasılık dağılımını verir
FIND, FINDBBUL, BULB
FINVFTERSF olasılık dağılımının tersini verir
FISHERFISHERFisher dönüşümünü verir
FISHERINVFISHERTERSFisher dönüşümünün tersini verir
FIXEDSAYIDÜZENLESayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
FLOORTABANAYUVARLABir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
FORECASTTAHMİNDoğrusal eğilim boyunca bir değer verir
FREQUENCYSIKLIKSıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
FTESTFTEST
FVGDYatırımın gelecekteki değerini verir
FVSCHEDULEGDPROGRAMBir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
GAMMA.DISTGAMA.DAĞGama dağılımını verir
GAMMA.INVGAMA.TERSGama kümülatif dağılımının tersini verir
GAMMADISTGAMADAĞGama dağılımını verir
GAMMAINVGAMATERSGama kümülatif dağılımının tersini verir
GAMMALNGAMALNGama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
GAMMALN.PRECISEGAMMALN.PRECISEGama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
GCDOBEBEn büyük ortak böleni verir
GEOMEANGEOORTGeometrik ortayı verir
GESTEPBESINIRBir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
GETPIVOTDATAÖZETVERİALPivotTable raporunda depolanan verileri verir
GROWTHBÜYÜMEÜstel bir eğilim boyunca değerler verir
HARMEANHARORTHarmonik ortayı verir
HEX2BINHEX2BINOnaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
HEX2DECHEX2DECOnaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
HEX2OCTHEX2OCTOnaltılı bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
HLOOKUPYATAYARABir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
HOURSAATBir seri numarasını saate dönüştürür
HYPERLINKKÖPRÜAğ sunucusunda, intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur
HYPGEOM.DISTHİPERGEOM.DAĞHipergeometrik dağılımı verir
HYPGEOMDISTHİPERGEOMDAĞHipergeometrik dağılımı verir
IFEĞERGerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
IMABSSANMUTLAKKarmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
IMAGINARYSANALKarmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
IMARGUMENTSANBAĞ_DEĞİŞKENRadyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
IMCONJUGATESANEŞLENEKKarmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
IMCOSSANCOSKarmaşık bir sayının kosinüsünü verir
IMDIVSANBÖLİki karmaşık sayının bölümünü verir
IMEXPSANÜSKarmaşık bir sayının üssünü verir
IMLNSANLNKarmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
IMLOG10SANLOG10Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
IMLOG2SANLOG2Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
IMPOWERSANKUVVETKarmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
IMPRODUCTSANÇARPKarmaşık sayıların çarpımını verir
IMREALSANGERÇEKKarmaşık bir sayının gerçek katsayısını verir
IMSINSANSINKarmaşık bir sayının sinüsünü verir
IMSQRTSANKAREKÖKKarmaşık bir sayının karekökünü verir
IMSUBSANTOPLAİki karmaşık sayının farkını verir
IMSUMSANÇIKARKarmaşık sayıların toplamını verir
INDEXİNDİSBaşvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
INDIRECTDOLAYLIMetin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
INFOBİLGİGeçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir NotBu işlev Excel Web App'ta kullanılamaz.
INTTAMSAYIBir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar
INTERCEPTKESMENOKTASIDoğrusal regresyon çizgisinin kesişme noktasını verir
INTRATEFAİZORANITam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
IPMTFAİZTUTARIBir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
IRRİÇ_VERİM_ORANIBir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
ISODDTEKMİSayı tekse, DOĞRU verir
ISPMTISPMTYatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
ISTEXTEYOKSADeğer #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir
JISJISKarakter dizesindeki tek genişlikli (tek baytlı) İngilizce harfleri veya katakanayı çift genişlikli (iki baytlı) karakterlerle değiştirir
KURTBASIKLIKVeri kümesinin basıklığını verir
LARGEBÜYÜKVeri kümesindeki k. en büyük değeri verir
LCMOKEKEn küçük ortak katı verir
LEFT, LEFTBSOLDAN, SOLB
LEN, LENBUZUNLUK, UZUNLUKB
LINESTDOTDoğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
LNLNSayının doğal logaritmasını verir
LOGLOGSayının, belirtilen tabandaki logaritmasını verir
LOG10LOG10Sayının 10 tabanında logaritmasını verir
LOGESTLOTÜstel bir eğilimin parametrelerini verir
LOGINVLOGTERSLogaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
LOGNORM.DISTLOGNORM.DAĞLogaritmik normal kümülatif dağılımını verir
LOGNORM.INVLOGNORM.TERSLogaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
LOGNORMDISTLOGNORMDAĞLogaritmik normal kümülatif dağılımını verir
LOOKUPARAVektördeki veya dizideki değerleri arar
LOWERKÜÇÜKHARFMetni küçük harfe dönüştürür.
MATCHKAÇINCIBaşvurudaki veya dizideki değerleri arar
MAXMAKBağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir
MAXAMAKASayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir
MDETERMDETERMİNANTDizinin matris determinantını verir
MDURATIONMSÜREVarsayılan nominal değeri 100 TL olan menkul değer için değiştirilmiş Macauley sürekliliğini verir
MEDIANORTANCABelirtilen sayıların orta değerini verir
MID, MIDBPARÇAAL, ORTAB
MINMİNBağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verir
MINAMİNASayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verir
MINUTEDAKİKASeri numarasını dakikaya dönüştürür
MINVERSEDİZEY_TERSDizinin matris tersini verir
MIRRD_İÇ_VERİM_ORANIPozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
MMULTDÇARPİki dizinin matris çarpımını verir
MODMODBölmeden kalanı verir
MODEMOD
MODE.SNGLENÇOK_OLAN.TEKVeri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir
MONTHAYSeri numarasını aya dönüştürür
MROUNDKYUVARLAİstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
MULTINOMIALÇOKTERİMLİSayı kümesinin çok terimlisini verir
NSSayıya dönüştürülmüş bir değer verir
NAYOKSAY#YOK hata değerini verir
NEGBINOM.DISTNEGBİNOM.DAĞNegatif binom dağılımını verir
NEGBINOMDISTNEGBİNOMDAĞNegatif binom dağılımını verir
NETWORKDAYSTAMİŞGÜNÜİki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
NOMINALNOMİNALYıllık nominal faiz oranını verir
NORM.DISTNORM.DAĞNormal kümülatif dağılımı verir
NORM.INVNORM.TERSNormal kümülatif dağılımın tersini verir
NORM.S.DISTNORM.S.DAĞStandart normal kümülatif dağılımı verir
NORM.S.INVNORM.S.TERStandart normal birikimli dağılımın tersini verir
NORMDISTNORMDAĞNormal kümülatif dağılımı verir
NORMINVNORMTERSNormal kümülatif dağılımın tersini verir
NORMSDISTNORMSDAĞStandart normal kümülatif dağılımı verir
NORMSINVNORMSTERSStandart normal kümülatif dağılımın tersini verir
NOTDEĞİLBağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
NOWŞİMDİGeçerli tarih ve saatin seri numarasını verir
NPERTAKSİT_SAYISIBir yatırımın dönem sayısını verir
NPVNBDBir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
OCT2BINOCT2BINSekizli sayıyı ikiliye dönüştürür
OCT2DECOCT2DECSekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
OCT2HEXOCT2HEXSekizli bir sayıyı onaltılı bir sayıya çevirir
ODDTEKBir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
ODDFPRICETEKYDEĞERİlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
ODDFYIELDTEKYÖDEMEİlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
ODDLPRICETEKSDEĞERSon dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
ODDLYIELDTEKSÖDEMESon dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
OFFSETKAYDIRVerilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
ORYADABağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
PEARSONPEARSONPearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
PERCENTILEYÜZDEBİRLİKBir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir
PERCENTILE.INCYÜZDEBİRLİK.DHLBir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir
PERCENTRANKYÜZDERANKBir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
PERCENTRANK.INCYÜZDERANK.DHLBir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
PERMUTPERMÜTASYONVerilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verir
PHONETICSESMetin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklar
PIPi değerini verir
PMTDEVRESEL_ÖDEMEBir yıllık dönemsel ödemeyi verir
POISSONPOISSONPoisson dağılımını verir
POISSON.DISTPOISSON.DAĞPoisson dağılımını verir
POWERKUVVETÜssü alınmış bir sayının sonucunu verir
PPMTANA_PARA_ÖDEMESİVerilen bir süre için bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
PRICEDEĞERDönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
PRICEDISCDEĞERİNDİndirimli tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
PRICEMATDEĞERVADEVadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
PROBOLASILIKBir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verir
PRODUCTÇARPIMBağımsız değişkenlerini çarpar
PROPERYAZIM.DÜZENİMetin değerinin her sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
PVBDYatırımın bugünkü değerini verir
QUARTILEDÖRTTEBİRLİKVeri kümesinin dörtte birini verir
QUARTILE.INCDÖRTTEBİRLİK.DHLVeri kümesinin dörtte birini verir
QUOTIENTBÖLÜMBölmenin tamsayı kısmını verir
RADIANSRADYANDereceyi radyana çevirir
RANDS_SAYI_ÜRET0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
RANDBETWEENRASTGELEARADABelirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
RANKRANKSayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
RANK.EQRANK.EŞİTSayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
RATEFAİZ_ORANIBir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
RECEIVEDGETİRİTam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
REGISTER.IDYAZMAÇ.KODUDaha önce kaydedilmiş belirli dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) veya kod kaynağının yazmaç kodunu verir
REPLACE, REPLACEBDEĞİŞTİR, DEĞİŞTİRB
REPTYİNELEMetni belirtilen sayıda yineler
RIGHT, RIGHTBSAĞDAN, SAĞB
ROMANROMENArap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir
ROUNDYUVARLABir sayıyı belirtilen basamak sayısına yuvarlar
ROUNDDOWNAŞAĞIYUVARLABir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
ROUNDUPYUKARIYUVARLASayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar
ROWSATIRBaşvurunun satır sayısını verir
ROWSSATIRSAYBaşvurudaki satır sayısını verir
RSQRKAREPearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
RTDGZVCOM otomasyonunu (Otomatikleştirme: Bir uygulamanın nesneleriyle birlikte bir başka uygulama veya geliştirme aracından çalışmak için bir yöntem. Önceden OLE Otomatikleştirme adı verilen Otomatikleştirme bir endüstri standardı ve bir Bileşen Nesnesi Modeli (COM) özelliğidir.) destekleyen programdan gerçek zamanlı verileri alır
SEARCH, SEARCHBMBUL, ARAB
SECONDSANİYEBir seri numarasını saniyeye dönüştürür
SERIESSUMSERİTOPLAFormül esasında kuvvet serisi toplamını verir
SIGNİŞARETBir sayının işaretini verir
SINSİNVerilen açının sinüsünü verir
SINHSİNHSayının hiperbolik sinüsünü verir
SKEWÇARPIKLIKDağılım çarpıklığını verir
SLNDAVarlığın belirli bir dönem için doğrusal amortismanını verir
SLOPEEĞİMDoğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
SMALLKÜÇÜKVeri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verir
SQL.REQUESTSQL.REQUESTDış veri kaynağıyla bağlantı kurar ve çalışma sayfası içinden sorgu çalıştırır, sonra da makro programlamasına gerek kalmadan sonucu dize olarak verir
SQRTKAREKÖKPozitif bir karekök verir
SQRTPIKAREKÖKPİ(* Pi sayısının) kare kökünü verir
STANDARDIZESTANDARTLAŞTIRMANormalleştirilmiş bir değer verir
STDEVSTDSAPMABir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
STDEV.PSTDSAPMA.PStandart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STDEV.SSTDSAPMA.SBir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
STDEVASTDSAPMAAStandart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
STDEVPSTDSAPMASStandart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STDEVPASTDSAPMASAStandart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STEYXSTHYXRegresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir
SUBSTITUTEYERİNEKOYMetin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
SUBTOTALALTTOPLAMListede veya veritabanında bir alt toplam verir
SUMTOPLABağımsız değişkenlerini toplar
SUMIFETOPLAVerilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar
SUMPRODUCTTOPLA.ÇARPIMİlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
SUMSQTOPKAREBağımsız değişkenlerin kareleri toplamını verir
SUMX2MY2TOPX2EY2İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin farkının toplamını verir
SUMX2PY2TOPX2AY2İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir
SUMXMY2TOPXEY2İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir
SYDYATBir malın belirtilen bir dönem için toplam kullanım ömrü içindeki yıpranmasını verir
TMBağımsız değişkenlerini metne dönüştürür
T.DIST.2TT.DAĞ.2KStudent t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
T.DIST.RTT.DAĞ.SAĞKStudent t dağılımını verir
T.INV.2TT.TERS.2KStudent t-dağılımının tersini verir
T.TESTT.TESTStudent t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
TANTANBir sayının tanjantını verir
TANHTANHBir sayının hiperbolik tanjantını verir
TBILLEQHTAHEŞHazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
TBILLPRICEHTAHDEĞERHazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir
TBILLYIELDHTAHÖDEMEHazine bonosunun ödemesini verir
TDISTTDAĞStudent t dağılımını verir
TEXTMETNEÇEVİRSayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
TIMEZAMANBelirli bir zamanın seri numarasını verir
TIMEVALUEZAMANSAYISIMetin biçimindeki bir saati seri numarasına dönüştürür
TINVTTERSStudent t-dağılımının tersini verir
TODAYBUGÜNBugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
TRANSPOSEDEVRİK_DÖNÜŞÜMDizinin devrik dönüşümünü verir
TRENDEĞİLİMDoğrusal bir eğilim boyunca değer verir
TRIMKIRP Metindeki boşlukları kaldırır
TRIMMEANKIRPORTALAMABir veri kümesinin içinin ortalamasını verir
TRUEDOĞRUDOĞRU mantıksal değerini verir
TRUNCNSATBir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
TTESTTTESTStudent t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
TYPETÜRDeğerin veri türünü belirten bir sayı verir
UPPERBÜYÜKHARFMetni büyük harfe çevirir
VALUESAYIYAÇEVİRMetin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
VARVARVaryansı örneğe dayanarak tahmin eder
VAR.PVAR.PVaryansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
VAR.SVAR.SVaryansı örneğe dayanarak tahmin eder
VARAVARAVaryansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder
VARPVARSVaryansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
VARPAVARSAVaryansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
VDBDABBir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
VLOOKUPDÜŞEYARABir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder
WEEKDAYHAFTANINGÜNÜSeri numarasını haftanın gününe dönüştürür
WEEKNUMHAFTASAYDizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür
WEIBULLWEIBULLVaryansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
WEIBULL.DISTWEIBULL.DAĞ Weibull dağılımını verir
WORKDAYİŞGÜNÜBelirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
XIRRAİÇVERİMORANIDönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
XNPVANBDDönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
YEARYILSeri numarasını yıla dönüştürür
YEARFRACYILORANBaşlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesrini verir
YIELDÖDEMEBelirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
YIELDDISCÖDEMEİNDHazine bonosu gibi indirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir
YIELDMATÖDEMEVADEVadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
Z.TESTZ.TESTZ-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar
ZTESTZTESTZ-testinin tek kuyruklu olasılık değerini verir