F.DAĞ.SAĞK diğer dillerde:

Excel fonksiyonu F.DAĞ.SAĞK ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
F.DAĞ.SAĞK

Sözdizimi

F.DAĞ.SAĞK(x,serb_derecesi1,serb_derecesi2)

F.DAĞ.SAĞK işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)