KİKARE.DAĞ.SAĞK diğer dillerde:

Excel fonksiyonu KİKARE.DAĞ.SAĞK ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
KİKARE.DAĞ.SAĞK

Sözdizimi

KİKARE.DAĞ.SAĞK(x,serb_derecesi)

KİKARE.DAĞ.SAĞK işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)