BETA.TERS diğer dillerde:

Excel fonksiyonu BETA.TERS ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
BETA.TERS

Sözdizimi

BETA.TERS(olasılık,alfa,beta,[A],[B])

BETA.TERS işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)