EYOKSA diğer dillerde:

Excel fonksiyonu EYOKSA ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
EYOKSA

Açıklama

DIR işlevleri olarak anılan bu işlevlerin her biri, belirtilen değeri denetler ve sonuca göre DOĞRU ya da YANLIŞ değeri verir. Örneğin, değer bağımsız değişkeni boş bir hücreye başvuru ise, EBOŞSA işlevi DOĞRU mantıksal değerini verir; aksi koşullarda verdiği değer YANLIŞ olacaktır.

Bir değerin üzerinde hesaplama veya başka eylemler yapmadan önce değer hakkında bilgi edinmek için DIR işlevlerinden birini kullanabilirsiniz. Örneğin, hata oluştuğunda farklı bir eylem gerçekleştirmek için EHATALIYSA işlevini EĞER işleviyle birlikte kullanabilirsiniz:

=EĞER(EHATALIYSA(A1), "Hata oluştu.", A1 * 2)

Bu formül A1'de bir hata durumu olup olmadığını denetler. Varsa, EĞER işlevi "Hata oluştu." iletisini verir. Hata yoksa, EĞER işlevi A1*2 hesaplamasını yapar.Daha fazla bilgi (kaynak)