NORM.TERS diğer dillerde:

Excel fonksiyonu NORM.TERS ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
NORM.TERS

Sözdizimi

NORM.TERS(olasılık,ortalama,standart_sapma)

NORM.TERS işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)