GAMMAINV diğer dillerde:

Excel fonksiyonu GAMMAINV türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
GAMMAINV
GAMATERS

Sözdizimi

GAMMAINV(olasılık,alfa,beta)

GAMATERS işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)