STDSAPMASA diğer dillerde:

Excel fonksiyonu STDSAPMASA ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
STDSAPMASA

Açıklama

Bağımsız değişkenler olarak verilen tüm popülasyonun, metin ve mantıksal değerleri de içerilmek üzere, standart sapmasını hesaplar. Standart sapma, değerlerin ortalama değerden (ortalamadan) ne kadar uzaklaşmış olduğunun bir ölçüsüdür.Daha fazla bilgi (kaynak)