PERCENTRANK diğer dillerde:

Excel fonksiyonu PERCENTRANK türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
PERCENTRANK
YÜZDERANK

Sözdizimi

YÜZDERANK(dizi,x,[anlam])

YÜZDERANK işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)