STDEVPA diğer dillerde:

Excel fonksiyonu STDEVPA türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
STDEVPA
STDSAPMASA

Açıklama

Bağımsız değişkenler olarak verilen tüm popülasyonun, metin ve mantıksal değerleri de içerilmek üzere, standart sapmasını hesaplar. Standart sapma, değerlerin ortalama değerden (ortalamadan) ne kadar uzaklaşmış olduğunun bir ölçüsüdür.Daha fazla bilgi (kaynak)