T.DAĞ.2K diğer dillerde:

Excel fonksiyonu T.DAĞ.2K ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
T.DAĞ.2K

Sözdizimi

T.DAĞ.2K(x,serb_derecesi)

T.DAĞ.2K işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)