LOGNORM.DAĞ diğer dillerde:

Excel fonksiyonu LOGNORM.DAĞ ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
LOGNORM.DAĞ

Sözdizimi

LOGNORM.DAĞ(x,ortalama,standart_sapma,kümülatif)

LOGNORM.DAĞ işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)