PERCENTILE.INC diğer dillerde:

Excel fonksiyonu PERCENTILE.INC türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
PERCENTILE.INC
YÜZDEBİRLİK.DHL

Sözdizimi

YÜZDEBİRLİK.DHL(dizi,k)

YÜZDEBİRLİK.DHL işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)