ÇAĞIR diğer dillerde:

Excel fonksiyonu ÇAĞIR ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
ÇAĞIR

Açıklama

Dinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bulunan yordamı çağırır. Bu işlevin iki sözdizimi biçimi vardır. 1. sözdizimini, YAZMAÇ işlevinin bağımsız değişkenlerini kullanan, daha önce kaydedilmiş bir kod kaynağıyla kullanın. 2a ya da 2b sözdizimlerini, aynı anda bir kod kaynağını kaydetmek ve çağırmak için kullanın.

 Önemli   Bu işlev, yalnızca ileri kullanıcılar içindir. ÇAĞIR işlevini yanlış kullanırsanız, bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı gerektirecek hatalara yol açabilirsiniz. Bu işlev yalnızca Excel makro sayfalarında kullanılabilir.Daha fazla bilgi (kaynak)