ASİNH diğer dillerde:

Excel fonksiyonu ASİNH ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
ASİNH

Açıklama

Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir. Ters hiperbolik sinüs, hiperbolik sinüsü sayı olan değerdir, dolayısıyla ASİNH(SİNH(sayı)) eşittir sayı.Daha fazla bilgi (kaynak)