NORMDAĞ diğer dillerde:

Excel fonksiyonu NORMDAĞ ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
NORMDAĞ

Sözdizimi

NORMDAĞ(x,ortalama,standart_sapma,kümülatif)

NORMDAĞ işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)