ARA diğer dillerde:

Excel fonksiyonu ARA ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
ARA

Açıklama

ARA işlevi bir satırlık veya bir sütunluk aralıkta (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.) ya da dizide (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup bağımsız değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti bağımsız değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) yer alan bir değeri döndürür. ARA işlevinin iki sözdizimi biçimi vardır: vektör biçimi ve dizi biçimi.

Yapmak istediğiniz Göreceğiniz Kullanım
Tek satırlı veya tek sütunlu bir aralıkta (vektör olarak bilinir) değer arayıp ikinci tek satırlı veya tek sütunlu aralığın aynı konumundaki değerini döndürmek. Vektör biçimi Elinizde aranacak büyük bir değerler listesi olduğunda veya değerlerin zamanla değişebileceği durumlarda vektör biçimini kullanın.
Belirlenen değeri bir dizinin ilk satırında ya da sütununda arayıp dizinin son satırı veya son sütununun aynı konumundaki değerini döndürmek. Dizi biçimi Aranacak değerler listenizin küçük olduğu ve değerlerin hep sabit kaldığı durumlarda vektör biçimini kullanın.

 Notlar Daha fazla bilgi (kaynak)