DOT diğer dillerde:

Excel fonksiyonu DOT ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
DOT

Açıklama

DOT işlevi, verilerinize en iyi uyan doğruyu hesaplamak için "en küçük kareler" yöntemini kullanarak doğrunun istatistiğini hesaplar ve ardından doğruyu tanımlayan bir diziyi verir. Ayrıca polinom, logaritma, üstel ve kuvvet serisi de dahil, bilinmeyen parametrelerde doğrusal olan başka model türleri için istatistiği hesaplamak amacıyla DOT işlevini diğer işlevlerle de birleştirebilirsiniz. Bu işlev bir değer dizisi verdiği için dizi formülü olarak girilmiş olmalıdır. Bu makalede, örneklerden sonra yönergeleri bulabilirsiniz.

Doğrunun denklemi:

y = mx + b

– veya –

y = m1x1 + m2x2 + ... + b

Birden fazla x değerleri aralığı varsa bağımlı y değerleri, bağımsız x değerlerinin bir işlevidir. M değerleri her x değerinin ilgili katsayılarıdır ve b sabit değerdir. y, x ve m değerlerinin vektör olabileceğini unutmayın. .DOT'un verdiği dizi {mn;mn-1;...;m1;b}. DOT, ek regresyon istatistiklerini de verebilir.Daha fazla bilgi (kaynak)