NORMTERS diğer dillerde:

Excel fonksiyonu NORMTERS ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
NORMTERS

Sözdizimi

NORMTERS(olasılık,ortalama,standart_sapma)

NORMTERS işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)