ALANSAY diğer dillerde:

Excel fonksiyonu ALANSAY ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
ALANSAY

Açıklama

Bir başvurudaki alanların sayısını verir. Alan, bir bitişik hücreler aralığı ya da tek bir hücredir.Daha fazla bilgi (kaynak)