PERCENTRANK.INC diğer dillerde:

Excel fonksiyonu PERCENTRANK.INC türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
PERCENTRANK.INC
YÜZDERANK.DHL

Sözdizimi

YÜZDERANK.DHL(dizi,x,[anlam])

YÜZDERANK.DHL işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)