BETAINV diğer dillerde:

Excel fonksiyonu BETAINV türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
BETAINV
BETATERS

Sözdizimi

BETATERS(olasılık,alfa,beta,[A],[B])

BETATERS işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)