ÜSTELDAĞ diğer dillerde:

Excel fonksiyonu ÜSTELDAĞ ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
ÜSTELDAĞ

Sözdizimi

ÜSTELDAĞ(x,lambda,kümülatif)

ÜSTELDAĞ işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)