DÖRTTEBİRLİK.DHL diğer dillerde:

Excel fonksiyonu DÖRTTEBİRLİK.DHL ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
DÖRTTEBİRLİK.DHL

Sözdizimi

QUARTILE.DHL(dizi,dörttebir)

DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)