AVERAGE diğer dillerde:

Excel fonksiyonu AVERAGE türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
AVERAGE
ORTALAMA

Açıklama

Bağımsız değişkenlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) döndürür. Örneğin, A1:A20 aralığı (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.) sayılar içeriyorsa, =ORTALAMA(A1:A20) formülü bu sayıların ortalamasını döndürür.Daha fazla bilgi (kaynak)