ASİN diğer dillerde:

Excel fonksiyonu ASİN ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
ASİN

Açıklama

Bir sayının arksinüsünü veya ters sinüsünü verir. Arksinüs, sinüsü sayı olan açıdır. Açı -pi/2 ile pi/2 aralığında radyan cinsinden verilir.Daha fazla bilgi (kaynak)