AMORDEGRC diğer dillerde:

Excel fonksiyonu AMORDEGRC ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
AMORDEGRC

Açıklama

Her muhasebeleştirme dönemine ilişkin yıpranmayı verir. Bu işlev, Fransız muhasebe sistemi için sunulmuştur. Bir mal muhasebeleştirme döneminin ortasında satın alınırsa, eşit olarak bölünen yıpranma hesaba katılır. İşlev, AMORLINC işlevine benzer, ancak hesaplamada uygulanan yıpranma katsayısı malların ömrüne bağlıdır.Daha fazla bilgi (kaynak)