KOVARYANS diğer dillerde:

Excel fonksiyonu KOVARYANS ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
KOVARYANS

Sözdizimi

KOVARYANS(dizi1,dizi2)

KOVARYANS işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)