KOVARYANS.P diğer dillerde:

Excel fonksiyonu KOVARYANS.P ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
KOVARYANS.P

Sözdizimi

KOVARYANS.P(dizi1,dizi2)

KOVARYANS.P işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)