YATAYARA diğer dillerde:

Excel fonksiyonu YATAYARA ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
YATAYARA

Açıklama

Belirli bir değer için tablonun en üst satırını veya bir dizinin (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup bağımsız değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti bağımsız değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) üst satırını arar ve belirlediğiniz tablo veya dizideki satır ile aynı sütundaki değeri verir. Karşılaştırma değerleriniz veri çizelgesi üzerinde bir satırda yer alıyorsa ve belirli bir sayıda aşağı satıra bakmak istediğinizde YATAYARA işlevini kullanın. Karşılaştırma değerleriniz bulmak istediğiniz verinin solunda bir sütun olarak yer alıyorsa DÜŞEYARA işlevini kullanın.

YATAYARA işlevinde aramalar "Yatay" yapılır.Daha fazla bilgi (kaynak)