TTERS diğer dillerde:

Excel fonksiyonu TTERS ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
TTERS

Sözdizimi

TTERS(olasılık,serb_derecesi)

TTERS işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)