GÜVENİRLİK diğer dillerde:

Excel fonksiyonu GÜVENİRLİK ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
GÜVENİRLİK

Sözdizimi

GÜVENİRLİK(alfa,standart_sapma,boyut)

GÜVENİRLİK işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)