SLOPE diğer dillerde:

Excel fonksiyonu SLOPE türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
SLOPE
EĞİM

Açıklama

Bilinen_y'ler ve bilinen_x'lerdeki veri noktaları aracılığıyla, doğrusal regresyon çizgisinin eğimini verir. Eğim, çizgi üzerindeki iki nokta arasındaki yatay mesafeye bölünen düşey mesafedir; bu da regresyon çizgisi boyunca değişim oranıdır.Daha fazla bilgi (kaynak)