DÖRTTEBİRLİK diğer dillerde:

Excel fonksiyonu DÖRTTEBİRLİK ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
DÖRTTEBİRLİK

Sözdizimi

DÖRTTEBİRLİK(dizi,dörttebir)

DÖRTTEBİRLİK işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:

Dörttebir değeri DÖRTTEBİRLİK sonucu
0 En küçük değer
1 İlk dörttebirlik (25. yüzdebirlik)
2 Ortanca değer (50. yüzdebirlik)
3 Üçüncü dörttebirlik (75. yüzdebirlik)
4 En büyük değer


Daha fazla bilgi (kaynak)