BETADIST diğer dillerde:

Excel fonksiyonu BETADIST türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
BETADIST
BETADAĞ

Sözdizimi

BETADAĞ(x,alfa,beta,[A],[B])

BETADAĞ işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)