SUM diğer dillerde:

Excel fonksiyonu SUM türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
SUM
TOPLA

Açıklama

TOPLA işlevi bağımsız değişken (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) olarak belirttiğiniz tüm sayıları toplar. Her bağımsız değişken bir aralık (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.), hücre başvurusu (hücre başvurusu: Bir hücrenin çalışma sayfasında kapladığı koordinatlar kümesi. Örneğin sütun B ile satır 3'ün kesişiminde görüntülenen hücre başvurusu B3'tür.), dizi (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup bağımsız değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti bağımsız değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.), sabit (sabit: Hesaplanmamış bir değer. Örneğin, 210 sayısı ve "Üç Aylık Gelir" birer sabittir. Bir ifade veya bir ifadenin sonucu olan değer sabit bir sabit değildir.), formül (formül: Hücrede, bir araya geldiklerinde yeni bir değer üreten bir dizi değer, hücre başvurusu, ad, fonksiyon veya işleç. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.) veya başka bir işlevin sonucu olabilir. Örneğin, TOPLA(A1:A5) A1 - A5 arası tüm hücrelerde bulunan sayıları toplar. Başka bir örnekteyse, TOPLA(A1, A3, A5) A1, A3 ve A5 hücrelerindeki sayıları toplar.Daha fazla bilgi (kaynak)