SÜTUNSAY diğer dillerde:

Excel fonksiyonu SÜTUNSAY ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
SÜTUNSAY

Açıklama

Bir dizi (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup bağımsız değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti bağımsız değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) ya da başvurudaki sütunların sayısını verir.Daha fazla bilgi (kaynak)