COLUMN diğer dillerde:

Excel fonksiyonu COLUMN türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
COLUMN
SÜTUN

Açıklama

Verilen hücre başvurusunun (hücre başvurusu: Bir hücrenin çalışma sayfasında kapladığı koordinatlar kümesi. Örneğin sütun B ile satır 3'ün kesişiminde görüntülenen hücre başvurusu B3'tür.) sütun numarasını verir. Örneğin, =SÜTUN(D10) işlevi 4 değerini verir çünkü D dördüncü sütundur.Daha fazla bilgi (kaynak)