TDIST diğer dillerde:

Excel fonksiyonu TDIST türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
TDIST
TDAĞ

Sözdizimi

TDAĞ(x,serb_derecesi,yazı_say)

TDAĞ işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)