SUMIF diğer dillerde:

Excel fonksiyonu SUMIF türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
SUMIF
ETOPLA

Açıklama

ETOPLA işlevini, bir aralıkta (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.) yer alan ve belirttiğiniz ölçüte uyan değerlerin toplamını almak için kullanırsınız. Örneğin, sayıların bulunduğu bir sütunda yalnızca 5'ten büyük olan değerlerin toplamını hesaplamak istediğinizi varsayalım. Şu formülü kullanabilirsiniz:

=ETOPLA(B2:B25,">5")

Bu örnekte, ölçütün uygulandığı değerler toplamı alınan değerle aynıdır. İsterseniz, ölçütü bir aralığa uygulayıp farklı bir aralıkta bunlara karşılık gelen değerlerin toplamını alabilirsiniz. Örneğin, =ETOPLA(B2:B5, "Can", C2:C5) formülü yalnızca C2:C5 aralığında yer alan ve B2:B5 aralığındaki ilişkili hücrelerin "Can" değerine eşit olduğu değerlerin toplamını alır.

 Not   Birden çok ölçüt temelinde hücrelerin toplamını almak için bkz. ÇOKETOPLA işlevi.Daha fazla bilgi (kaynak)