HİPERGEOM.DAĞ diğer dillerde:

Excel fonksiyonu HİPERGEOM.DAĞ ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
HİPERGEOM.DAĞ

Sözdizimi

HİPERGEOM.DAĞ(başarı_örnekleme,sayı_örnek,b_popülasyon,sayı_pop,kümülatif)

HİPERGEOM.DAĞ işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)