FTERS diğer dillerde:

Excel fonksiyonu FTERS ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
FTERS

Sözdizimi

FTERS(olasılık,serb_derecesi1,serb_derecesi2)

FTERS işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)