RANK.EŞİT diğer dillerde:

Excel fonksiyonu RANK.EŞİT ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
RANK.EŞİT

Sözdizimi

RANK.EŞİT(sayı,başv,[sıra])

RANK.EŞİT işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:

Sıra 0 (sıfır) ise veya belirtilmezse, Microsoft Excel sayıyı, başv azalan şekilde sıralanmış bir listeymiş gibi sıralar.

Sıra sıfır dışında bir değerse, Microsoft Excel sayıyı, başv artan şekilde sıralanmış bir listeymiş gibi sıralar.Daha fazla bilgi (kaynak)