IMARGUMENT diğer dillerde:

Excel fonksiyonu IMARGUMENT türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
IMARGUMENT
SANBAĞ_DEĞİŞKEN

Açıklama

Aşağıdaki gibi, radyan cinsinden ifade edilen bir açı olan Teta (teta) bağımsız değişkenini verir:

DenklemDaha fazla bilgi (kaynak)