T.TERS.2K diğer dillerde:

Excel fonksiyonu T.TERS.2K ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
T.TERS.2K

Sözdizimi

T.TERS.2K(olasılık,serb_derecesi)

F.TERS.2K işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)