PERCENTILE diğer dillerde:

Excel fonksiyonu PERCENTILE türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
PERCENTILE
YÜZDEBİRLİK

Sözdizimi

YÜZDEBİRLİK(dizi,k)

YÜZDEBİRLİK işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)