LOGINV diğer dillerde:

Excel fonksiyonu LOGINV türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
LOGINV
LOGTERS

Açıklama

X'in logaritmik normal kümülatif dağılım işlevinin tersini verir; burada ln(x) ortalama ve standart_sapma parametreleriyle normal olarak dağıtılmıştır. P = LOGNORMDAĞ(x;...) ise LOGTERS(p;...) = x'tir.

Logaritmik olarak dönüştürülmüş veriyi çözümlemek için logaritmik normal dağılımı kullanın.Daha fazla bilgi (kaynak)