YÜZDEBİRLİK.DHL diğer dillerde:

Excel fonksiyonu YÜZDEBİRLİK.DHL ingilizce çevirisi:

Türkçeİngilizce
YÜZDEBİRLİK.DHL

Sözdizimi

YÜZDEBİRLİK.DHL(dizi,k)

YÜZDEBİRLİK.DHL işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)