LOGNORMDIST diğer dillerde:

Excel fonksiyonu LOGNORMDIST türkçe çevirisi:

İngilizceTürkçe
LOGNORMDIST
LOGNORMDAĞ

Sözdizimi

LOGNORMDAĞ(x,ortalama,standart_sapma)

LOGNORMDAĞ işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:Daha fazla bilgi (kaynak)